Makedonci u Nišu obeležili Ilindan

Udruženje Makedonaca “Vardar” iz Niša, obeležilo je najveći makedonski nacionalni praznik -Ilindan, a na svečanost u Gradskoj opštini Medijana bili su pozvani čelnici gradskih opština, prijatelji i članovi Društva. Ovoj svečanosti prisustvovali su, tradcionalno, i predstavnici SKS “France Prešeren”.

Društvo Makedonaca „Vardar“ u Nišu postoji već 16 godina i okuplja makedonsku nacionalnu manjinu. Po rečima predsednika društva, Blage Petruševskog, po poslednjem popisu iz 2011. godine u Nišu ima 827 Makedonaca, od tog broja 370 njih ima članstvo u „Vardaru“.

“ I od tog broja, mogu da kažem da imamo oko 60 članova koji su veoma aktivni u našem udruženju“, kazao je Petruševski.

Dva su važna istorijska datuma u bližoj prošlosti, koja su veoma značajna za makedonski narod i državu, a oba su se dogodila upravo 2. avgusta.

“ U dugoj borbi makedonskog naroda da stvori svoju, nezavisnu državu, važan je 2. avgust 1903. godine kada je makedonski narod podigao oružani ustanak protiv Osmanlijskog carstva. Tada su oslobodili značajan deo teriororije kao i grad Kruševo, koje je proglašeno republikom, pod vođstvom Nikole Kareva“, objašnjava Petruševski.

Nažalost ovaj ustanak ubrzo je ugušen u krvi od strane brojnijeg i jačeg neprijatelja, pa je i pokušaj stvaranja nezavisne države Makedonaca propao.

2. avgusta 1944. godine u manastiru Svetog oca Prohora Pčinjskog održano je prvo zasedanje ASNOM-a na kome su donesene važne odluke za savremenu makedonsku državu.  Makedonija, po oslobeđenju, dobija ravnopravni status sa ostalim jugoslovenskim republikama u sklopu FNRJ,  makedonski jezik postaje službeni jezik, a usvojena je deklaracija o ravnopravnosti svih naroda  narodnosti na tim prostorima.

Da podsetimo, na referendumu 8. septembra 1991. godine, građani su izglasali nezavisnost tadašnje Socijalističke Republike Makedonije i odvajanje od Jugoslavije, a zbog spora sa Grčkom, Makedonija je dobila naziv BJRM ( Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija).

Zadnjeg dana septembra ove godine, takođe na referendumu, makedonski narod će odlučivati i o novom imenu sa kojim se saglasila i Grčka, a to je Severna Makedonija, kao i za priključivanje države NATO i EU.