6. DANI SLOVENAČKOG FILMA U NIŠU

 Šesta revija Dani Slovenačkog Filma, po ustaljenom godišnjem redosledu, trebalo je da se održi decembra prošle godiine i da se proširi na Kulturne centre gradova partnera manifestacije. Ali, svet se preokrenuo, kolaps izazvan pandemijom uništio je svakodnevicu i zatočio dragocenu supstancu ljudskog postojanja – kulturu. Nostalgija za punim salama,burnim reakcijama,ozarenim licima gledalacana izlasku iz dvorane, slavnim […]