O Nas

SKZ „France Prešeren“ u Nišu je nevladina organizacija, ustanovljena oktobra 2004. godine sa ciljem da povezuje ljude slovenačkog porekla i sve kojima je Sovenija pri srcu. Trenutno imamo okrog 260 članova, Slovenca po poreklu, članove srpske i drugih nacionalnosti.

Delujemo na področju Niša i u vezi smo i sa svim slovenačkim društvima u Srbiji. Cilj delovanja zajednice je očuvanje tradicionalnih kulturnih vrednosti slovenačkog naroda, učenje slovenačkog jezika, takođe i očuvane aktivnih veza sa matičnom državom – Slovenijom i uspostavljane i očuvanje veza među srpskim i slovenačkim narodom.

      

U okviru zajednice deluju odbori čije su aktivnosti u funkciji ostvarenja ciljeva zajednice:

  1. Odbor za kulturu, sa delatnostima:
   • horska, koji uspešno izvodi slovenačku narodnu i autorsku muziku,
   • pripreme i organizacija izložbi likovnih umetnika i umetničkih fotografa,
   • je napisana monografija o slovenačkim muzičarima koji su delovali u niškom regionu.
  1. Odbor za obrazovanje, sa delatnostima:
   • dopunska nastava slovenačkog jezika,
   • priprema i izdavanje periodične publikacije društava – Biltena,
   • odnosi sa javnošću.
  1. Odbor za zdravstvo in humanitarne delatnosti:
   • stručna predavanja iz medicine,
   • dobrovoljno davanje krvi,
   • humanitarna delatnost.
  1. Odbor za sport i rekreaciju:
   • Planinska sekcija Zmajčeki,
   • biciklizam,
   • šah.

Aktivno učestvujemo u radu Nacionalnog Saveta Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, sa naša dva elektora. Član zajednice je uključen u rad odbora za ljudska i manjinska prava na lokalnem nivou u Nišu. Organizujemo konzularne dane za potrebe članstva SKS »France Prešeren« Niš, i članove slovenačkih zajednica iz južne i istočne Srbije.

Rad i projekti SKS “France Prešeren” Niš finansijski su podržani: iz vlastitih sredstava, od Kancelarije za Slovence u zemlji i svetu, od Ambasade Republike Slovenije u Beogradu, od Nacionalnog Saveta Slovnačke nacionalne manjine u Srbiji, od Grada Niš in njegovih opština, Donacijama slovenačkih firmi koje su prisutne u republici Srbiji.