NAŠA SLOVENSKA BESEDA V Zrenjaninu

V soboto, 2. 6. 2018 se je v Zrenjaninu na odru zopet slišala slovenska beseda.
Predstavniki sedmih društev Slovencev iz Srbije in gosti, tudi iz Slovenije, so se družili ob
pestrem nastopu in po njem. Organizatorji so poskrbeli, da je vse teklo brez težav. Za
SKS France Prešeren je nastopila z recitacijo Lana Kodrić. Lana je brez napake ali treme
pokazala, da že veliko zna ter požela velik aplavz. Čestitamo!

Spoštovani prijatelji, dragi rojaki,
zahvaljujemo se, da ste prišli in sodelovali na prireditvi Naša slovenska beseda ter dodali
svoj košček k pisanemu mozaiku zgodb, pesmic in iger. Veseli smo, da so bili tudi letos
številni otroci del tega mozaika ter verjamemo, da so se spletle med njimi posebne vezi.
Posebej se zahvaljujemo Osnovni šoli Miroslav Vilhar za obisk ter čestitamo za odlično
predstavo.

Fotografije in kratek video lahko prevzamete na našem fb naslovu:
12. NAŠA SLOVENSKA BESEDA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1632919026822868&id=3841561783658
32
Društvo Slovencev Planika, Zrenjanin