27. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«

27. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali

»Halo, tukaj slovenski Mediteran!«

Koper, 6. ̶17. 7. 2020

Univerza na Primorskem

Fakulteta za humanistične študije

Letošnji poletni tečaji bodo potekali online, in sicer preko aplikacije ZOOM (https://zoom.us/). Pogoj za sodelovanje na poletnih tečajih so računalnik, kamera in mikrofon.

Prijave in prošnje za štipendije zbiramo do 15. 5. 2020, do 22. 5. pa boste obveščeni o prejemu štipendije in glede na znanje slovenščine razvrščeni v ustrezno skupino. Do 1. 6. je potrebno plačati kotizacijo v višini 40 €, do pričetka tečajev pa še razliko (200 €). V primeru vaše odpovedi, kotizacije v višini 40 € ne vrnemo.

UDELEŽENCI

Poletni tečaji so namenjeni vsem, ki bi se radi naučili slovenskega jezika, tako popolnim začetnikom kot tistim, ki osnove slovenskega jezika že znajo, pa bi radi svoje znanje še izpopolnili. Zaželeno je, da so udeleženci stari najmanj 18 let.

JEZIKOVNI TEČAJI

Jezikovni tečaji so na več nivojih, od začetnih do nadaljevalnih in izpopolnjevalnih, trajajo 2 tedna. Skupaj obsegajo 40 šolskih ur, to je vsak dan od 9.00 do 12.30 ali 16.30 do 20.00.

LEKTORJI IN UČBENIKI

Tečaje vodijo strokovno usposobljeni lektorji, ki se že več let ukvarjajo s poučevanjem tujcev. Vsak udeleženec dobi učbenik in drugo gradivo za tečaj na ustreznem nivoju.

DELAVNICE

V večernem programu so predvidene delavnice, kjer udeleženci spoznavajo Slovenijo in njeno kulturo v najširšem smislu.

CENA TEČAJA: 240 €

V ceno šolnine so všteti lektorati (200 €) in učbenik (40 €), ki ga boste pred pričetkom tečajev dobili po pošti.

ŠTIPENDIJE:

V primeru izpolnjevanja ustreznih kriterijev omogočamo pridobitev štipendije, ki krije ceno tečaja. Število štipendij je odvisno od ustrezne podpore Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in je omejeno.

Za dodatne informacije in prijavo pišite na: halo.tecaji@fhs.upr.si

27th Summer courses of the Slovene Language on the Slovene Coast

“Hello, this is Slovene Mediterranean!”

Koper, 6th Juliy-17th July

University of Primorska

Faculty of Humanities

This summer’s courses will be held online through the ZOOM application (https://zoom.us/). A prerequisite for attending summer courses is a computer, a camera and a microphone.

Applications and applications for scholarships will be collected by May 15, 2020, and by May 22, you will be notified of the receipt of the scholarship and, according to the knowledge of Slovene, classified in the appropriate group. A registration fee of € 40 should be paid by June 1, and the rest (€ 200) should be paid by the start of the courses. In case of your cancellation, the registration fee of 40 € is not refundable.

PARTICIPANTS

The Summer Course is intended for all who wish to learn Slovene, from absolute beginners to those who want to improve their language knowledge. It is preferred that the participants are at least 18 years of age.

LANGUAGE COURSES

Two-week language course is held on different levels: elementary, intermediate and advanced. The course comprises 40 periods. The duration of each period is 45 minutes, and there are 4 periods a day (from 9 a. m. to 12.30 p. m. or 4.30 p. m. to 8.00 p. m.).

LECTURERS AND TEXTBOOKS

The classes are taught by professional lecturers with years of experience in teaching foreigners. Each participant is supplied with a textbook and all additional material needed on his level.

WORKSHOPS

The evening program provides workshops where participants get to know Slovenia and its culture in the broadest sense.

TUITION FEE: 240 €

The tuition fee includes lectures (200 €) and a textbook (40 €), which you will receive via post before starting the courses.

SCHOLARSHIPS:

We offer grants covering the costs of course and lodging for selected participants (please, contact us for details on the selection process). The number of grants is limited and depends on the financial support of the Office for Slovenians abroad of the Republic of Slovenia.

For more information and registration, please write to: halo.tecaji@fhs.upr.si