V Rumi beremo s Slovenijo

Letos smo se že drugič pridružili slovenski Noči knjige z 2-dnevnim projektom Beremo s Slovenijo, ki
smo ga izvedli v DS Emona Ruma od 11. do 12. maja. Naša gostja je bila priljubljena slovenska
pisateljica mag. Barbara Hanuš, soustvarjalka otroške revije Ciciban.
Projekt so (nančno podprli Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Bralna značka Slovenije in DS
Emona Ruma s sponzorji in prostovoljci, strokovno pa slovenski Zavod za šolstvo.
Srečanja se je prvi dan udeležilo 53 in drugi dan 32 učencev, starih od 8 do 13 let. Prišli so iz društev
oz. skupnos/ Slovencev iz Niša, Kruševca, Smedereva, Beograda, Vršca, Novega Sada in Rume ter
gostje iz Banjaluke. Prvi dan se nam je pridružilo tudi 9 učencev, ki obiskujejo fakulta/vni pouk
slovenščine v OŠ Prve vojvodinske brigade pri prof. Nini Stanimirov Veriš.
Za dobro počutje in izvedbo nekaterih delavnic so poskrbele skrbne članice gostujočega društva, za
koordinacijo pa učitelji dop. pouka. Otroci so se lahko izkazali v različnih delavnicah: kuharski,
športni, likovni, plesni, naravoslovni in literarno ustvarjalni z naslovom Slovenski pravljični junaki.
Ob delu pa so imeli še dovolj časa za branje slovenskih mladinskih knjig in za prijetno, spoštljivo
druženje z vrstniki iz društev Slovencev iz Srbije in BiH.
V najpristnejšem s/ku s knjigo pa so bili učenci na večerni prireditvi, ki jo je za njih pripravila
pisateljica Barbara Hanuš. Na zanimiv in slikovit način je v prvem delu predstavila nastajanje knjig:
kje ustvarjalec dobi navdih in dejo za pisanje, kdo je ilustrator, urednik…, pokazala jim je večjezične
knjige, ki jih lahko berejo otroci, ki še ne znajo slovensko.
V nadaljevanju je k razmišljanju pritegnila vse udeležence, morali so iska/ slovenske besede ali sestavlja/ stavke. Na koncu je otroke pozvala,
da v paru iz svojih teles sestavijo črko iz slovenske abecede. Bilo je nadvse zabavno in poučno.
Otroci so svoje v/se strnili v nekaj stavkih. Zapisali so:
Pri športu smo skakali v vreči, vlekli vrv in tekli. Moja ekipa je zmagala v vleki vrvi. Dobili smo
medaljo. Meni je bilo v Rumi zelo všeč. Naučila sem se, da ne smemo uničeva/ okolja.
Jelena, Beograd 
Meni je bila najboljša kuharska delavnica. S prijateljicami smo pripravile različne sladke jedi.
Lepo je bilo, ko smo topile čokolado in polnile košarice s suhim sadjem. Na koncu smo
pojedle vso preostalo čokolado. Ostali bi lahko več dni.
Ljubica, Niš, Ksenija, Smederevo
Mene so mo/le smrdljivke, ki so zvečer priletele v sobo.
Relja, Beograd
Pri plesni delavnici smo plesali folklorne plese. Bilo je dobro, poču/la sem se super!
Jana M., Nataša, Beograd
 Nisem mogla spa/, ker sem preveč pojedla. Najboljša je bila kuharska delavnica.
Elena, Beograd
Najlepše mi je bilo na likovni delavnici. Narisala sem drevo z veliko cvetov iz makaronov. Ni
mi bila všeč večerna zabava.
Tara, Beograd
 Hrana je bila dobra. Veliko smo se igrali. Všeč mi je bila literarna delavnica. Ves dan smo
ustvarjali. Za vedno mi bo ostalo v lepem spominu naše druženje.
Teodora, Beograd
Meni je bilo vse všeč. Le postelja je bila pretrda.
Jovan, Beograd
Lepo je bilo spozna/ tudi druge otroke, ki se učijo slovensko. Dobila sem nove prijatelje.
Anja, Kruševac
Najlepše mi je bilo v športni delavnici in z Nedo. Neda je moja nova prijateljica.
Hana, Beograd
Meni je bilo čisto vse všeč.
Milica, Vršac – Gudurica
Zelo lepo sem se imel, vse mi je bilo všeč, posebno šport.
Mario, Vršac – Gudurica
Delavnice so bile zelo zanimive in lepo mi je bilo.
Radmila, Vršac – Gudurica
Najboljše je bilo v literarni delavnici. Spoznala sem junake iz slovenskih zgodb. Pisali smo
pesem o teh junakih. Iskali smo rime. Zelo mi je bilo lepo. Jaz bi še rada prišla.
Jana, Beograd
SLOVENSKI LITERARNI JUNAKI (pesem, ki je nastala v literarni delavnici)
KEKEC JE DOBRO DELO NAREDIL,
ZATO SE JE VESELIL.
BEDANEC SE JE KEKCU SMEJAL,
A ON GA JE V KOZJI ROG NAGNAL.
BOBEK V GOZDU HIŠICO IŠČE
IN MUCO COPATARICO OBIŠČE.
MUCA MU SKUHA KOSILO IN MU DA DARILO.
JELKA Z DEŽNIKOM PRILETI IN VSE OBDARI.
BOGDANKA SI NOVO KRILO ŽELI,
S ŠKARJAMI GA LAHKO NAREDI.
ZDAJ PA VSAK NAJ LEPO ZASPI.
Vsi udeleženci se za pripravo in izvedbo projekta Beremo s Slovenijo najlepše zahvaljujemo
organizatorjem, izvajalcem delavnic, pisateljici Barbari Hanuš za nastop in (nančnim
podpornikom. Bilo nam je lepo.
Učitelji dop. pouka v Srbiji Rut, Zoran in Tatjana