EKSKURZIJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V SLOVENIJO

Otroci, ki obiskujejo dop. pouk slovenskega jezika v skupnostih Slovencev po Srbiji, bodo od 15. 6. do 20. 6. obiskali vrstnike v Idriji in Novi Gorici.

V prvem delu je namen ekskurzije v Slovenijo udeležba pri pouku v OŠ Idrija, bogatenje besedišča in pozitivno vrednotenje slovenskega jezika.

Bivanje pri vrstnikih in druženje z družino gostiteljico bo učencem dalo vpogled v način življenja v Sloveniji, spoznali bodo kulturo in slovenske navade .Cilj je navezava tesnejših stikov, kar bi pripomoglo k ohranjanju nadaljnjih vezi.

Popoldanske aktivnosti bodo vključevale ogled znamenitosti v kraju in okolici: sodelovanje pri dejavnostih in v ustvarjalnih delavnicah v okviru festivala čipke v Idriji, ogled znamenitosti, ki so vpisane v seznam Unesca (rudnik, geopark, priprava žlikrofov…) ter Scopolijevo hišo oz. pomembno rudniško hišo iz 18. stoletja, v kateri je bila rezidenca slavnih idrijskih rudniških zdravnikov in polihistorjev (Scopoli, Hacquet); mestno hišo iz leta 1898 v secesijskem slogu ter gledališko stavbo iz leta 1770, ki velja za najstarejšo ohranjeno zidano gledališko poslopje na Slovenskem. Ogledali si bodo tudi novi osrednji Mestni trg, ki je na mestu starejšega nastal po načrtih slavnega arhitekta slovenskega rodu Borisa Podrecce.

Učenci bodo z vrstniki doma in v šoli, nenehno bodo v stiku s slovenskim jezikom in na ta način bodo lahko primerjali medkulturne razlike in podobnosti med državama. To jim bo v pomoč pri izražanju svojega mnenja o odnosih med ljudmi (med sošolci, prijatelji, znanci, sosedi …) v Sloveniji in v državi, iz katere prihajajo.

V drugem delu bodo gostje OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici. Udeležili se bodo pouka in dejavnosti po pouku, z vrstniki si bodo ogledali znamenitosti kraja in okolice. Na poti ob vrnitvi se bodo na kratko ustavili še v Ljubljani in si ogledali središče mesta s Prešernovim spomenikom, Julijino hišo, Tromostovje.

Ekskurzijo otrok v celoti finančno pokrivajo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport –Zavod Republike Slovenije za šolstvo, gostiteljski šoli oz. starši otrok gostiteljev ter starši otrok obiskovalcev. Vsebinsko pa jo pripravljajo učitelji, ki poučujejo slovenski jezik in kulturo v R Srbiji in mentorji na gostiteljski šoli v Idriji in Novi Gorici.

Tatjana Bukvič