Slovesnost v SKS Drago Ceh, Bor

Dne 09.10.2023. so clani SKS Drago Ceh iz Bora organizirali slovesnost ob osemnajst letnici obstoja in delovanja skupnosti. Na povabilo slupnosti, slovesnosti so se udelezili tudi clani nase skupnosti in sicer predsednik Ivica Gruden in clan Branko Volf. Navzoci so bili i pristojni organi Veleposlanstva RS iz Beograda.

Prisotne je pozdravila in nagovorila sekretarka skupnosti //// .   V govoru je poudarila osrednje dosezke skupnosti in naloge v prihodnjosti, omenila je pomembnost medsebojnega sodelovanja in povezavo Slovenskih skupnosti predvsem tistih v sosednih krajih, Prvi sekretar Veleposlanstva RS  Kristina Kliner je pohvalila dolgoletno uspesno delovanje skupnosti v Boru, poudarila je nujnost realizacije vec aktivnosti in projektov na ohranjanju slovenskega jezika in kulture na tem podrocju.

Kulturni program so obelezili nastopi otrokov in seveda starejsih kar je popestrilo celotni pozitivni vtis slovesnosti. Sledila je pogostitev in stevilni neformalni pogovori. V zaljucku, osrednja zelja vseh je da se veckrat srecamo in skupno delujemo.

Branko Volf