6. DANI SLOVENAČKOG FILMA U NIŠU

 Šesta revija Dani Slovenačkog Filma, po ustaljenom godišnjem redosledu, trebalo je da se održi decembra prošle godiine i da se proširi na Kulturne centre gradova partnera manifestacije. Ali, svet se preokrenuo, kolaps izazvan pandemijom uništio je svakodnevicu i zatočio dragocenu supstancu ljudskog postojanja – kulturu.

Nostalgija za punim salama,burnim reakcijama,ozarenim licima gledalacana izlasku iz dvorane, slavnim gostima i susretima sa upamćenim filmskim epopejama, prošlo je vreme.

Sada se navikavamo da nas dvadesetak može sa maskama da uđe u salu,i da se što pre udaljimo posle druge projekcije,bez razgovora i pitanja. Ali kultura,pozorište,muzeji,filmovi ne smeju da budu na pauzi. I zato,izazov je prihvaćen!