16. Mladinska poletna šola slovenščine na spletu

Mladinska poletna šola slovenskega jezika za mladostnike od 11 do 17 let bo tudi letos potekala po spletu. Spletni tečaj je priložnost za vse, ki se želijo slovenščine naučiti od začetka ali osvežiti in nadgraditi svoje znanje. 

Trajanje 

5. 7.–16. 7. 2021

 • vsak dan po 3 šolske ure, 30 ur (1 ura = 45 minut)
 • Za udeležence iz Severne in Južne Amerike:
  • od 16.00 do 18.30 (po slovenskem času)
 • Za ostale udeležence:
  • od 9.00 do 11.30 (po slovenskem času)

Potek tečaja

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo spletnega orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učitelj oz. učiteljica je z vami v živo, vsak dan po 3 šolske ure, in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Učitelji uporabljajo različne metode dela. Tečaj obsega konverzacijo, slovnico, delo z besedili (branje, poslušanje) in pisanje.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

 • dobro internetno povezavo,
 • računalnik s kamero in mikrofonom,
 • in miren prostor.

Cena: 350 EUR

V skupini je od 6 do 10 udeležencev.

Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje do 1. junija 2021. Na podlagi uvrstitvenega testa, ki ga bomo poslali po elektronski pošti, vam bomo do 15. junija 2021 sporočili, ali imamo skupino za vaš nivo znanja, in vas pozvali k plačilu tečaja.

Štipendije

Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjata štipendije za udeležence iz zamejstva in izseljenstva. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavali bomo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 1. maja 2021 po pošti (na naslov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ali po elektronski pošti (mladinski.tecaji@ff.uni-lj.si; mihaela.knez@ff.uni-lj.si). O rezultatih boste obveščeni v začetku junija 2021.

Merila za dodelitev štipendij:

 • zamejci in potomci Slovencev (izkazano slovensko poreklo)
 • starost od 11 do 17 let (letnica rojstva od 2004 do 2010)
 • število štipendij, ki so jih prosilci že prejeli v preteklosti
 • sodelovanje v slovenskih organizacijah/ustanovah

Prednost imajo kandidati, ki štipendije še niso prejeli. Izjemo naredimo pri tistih, ki so se v preteklih letih izkazali kot odlični študenti.

https://centerslo.si/za-otroke/tecaji/mladinska-poletna-sola/mladinska-poletna-sola-slovenscine-2021/