Okrugli sto: Svetski dan kulturne raznolikosti

Kulturna raznolikost predstavlja polaznu tačku za  zajednički život i uključenje svih ljudi, temelj je života u multikulturalnom svetu i važan činilac razvoja svakog društva, zaključak je okruglog stola koji je na Međunarodni dan kulturne raznolikosti prvi put organizovalo Zavičajno udruženje Bugara “Caribrod” iz Niša u saradnji sa Savetom bugarske nacionalne manjine.

Na ovaj okrugli sto pozvane su bile gotovo sve brojnije nacionalne manjine koje žive u Nišu i imaju svoja udruženja: Slovenci, Makedonci, Hrvati, Romi, a dobri organizatori su bili Bugari,  Emil Vacev ispred Saveta za bugarsku nacionalnu manjinu i Alen Aleksov, predsednik Zavičajnog udruženja Bugara “Caribrod”.

Učesnike okruglog stola pozdravio je opunomoćeni ministar generalnog konzula Republike Bugarske u Nišu, Nikolaj Kolev.

“Multikulturalnost je moguća ovde u Nišu, potreban je osmeh i pozitivna energija. Verujem da možemo da stvorimo još puno pozitivnih stvari, da budemo primer za ceo region, da dajemo dobre, pozitivne signale kroz druženje i saradnju”, istakao je Kolev.

Predstavnik udruženja Hrvata “Široko” u Nišu, čitao je pesmu Tina Ujevića,  Emil Vacev predstavio je i najvažnije segmente srpske kulture, a učesnici su mogli čuti i poeziju na srpskom jeziku.

O slovenačkoj kulturi, tačnije Francetu Prešerenu, govorila je predstavnica naše Slovenske kulturne skupnosti “France Prešeren”, Olivera Sašek Radulović.

“Slovenija je jedina zemlja na svetu koja kao nacionalni praznik slavi život i delo jednog pesnika. Prešeren je bio veliki zato što je pisao poeziju na svom, maternjem jeziku, u vreme kada je zvanični jezik bio nemački. Njegov Sonetni venec je i danas remek delo slovenačke poezije. Svakog 8. februara, na dan njegove smrti, najistaknutiji slovenački umetnici dobijaju prestižne nagrade koje nose Prešernovo ime, a u Srbiji se uz prigodan program, takođe, obeležava ovaj dan. Ove godine je centralna proslava Prešerenovog dana bila u Kovinu, prošle u Novom Sadu, a sledeće 2019. nadamo se da će biti u Nišu, jer naše društvo koji nosi njegovo slavno ime obeležava jubilej, 15 godina postojanja. Pozvani ste svi”, kazala je Sašek Radulović.

Ona je prisutne upoznala i sa Biltenom koje društvo, uz finansijsku pomoć Urada Vlade Republike Slovenije, štampa svake godine, a jedan primerak Biltena dobio je i domaćin skupa, Emil Vacev.

Da podsetimo, 2001. godine,  Glavna skupština UNESCO-a usvojila je Opštu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj  bio pomoć državama da u svojim sredinama, poštuju i promovišu  kulturnu raznolikost. Svetskim danom kulturne raznolikosti proglašen je 21. maj i on se obeleževa širom sveta od 2002. godine.