Naša SlOVENSKA BESEDA v Zrenjanjinu

Že tradicionalna kulturna manifestacija v besedništvu NAŠA SLOVENSKA BESEDA je bila letos izpeljana 3. junija v Narodnem gledališču Toša Jovanović v Zrenjaninu. Sodelovala so mnoga društva Slovencev iz Srbije. Kot gostje iz Slovenije pa so se predstavile članice pevskega zbora Brinke iz Grosuplja.

Program se je pričel s srbsko in slovensko himno. Vse navzoče je pozdravil predsednik Društva Slovencev Planika. Razglasili so tudi besednika leta.
Sledile so recitacije pesmi, dramatizacije in ples … Za SKS France Prešeren sta nastopili s kratkim recitalom Katarina in Ana Ristić. Otroci in odrasli so
se po prireditvi družili ob pogostitvi in na sprehodu po sončnem Zrenjaninu. Pohvala organizatorjem za lepo zamišljeno in izpeljano prireditev, na kateri so se lahko spoznali, predstavili in družili člani društev Slovencev po Srbiji.
Tatjana Bukvič