Spletna stran Stičišče

Kot obljubljeno vam pošiljam povezavo na posodobljeno spletno stran Stičišče: http://www.zrss.si/sticisce. S Stičiščem želimo nasloviti slovenske skupnosti po svetu (učitelje, udeležence pouka, starše, slovenska kulturna društva … ) in jim na enem mestu nuditi pregledne in uporabne informacije o učenju in poučevanju slovenščine v tujini in Sloveniji.

Stran vsebuje 5 zavihkov:

  • Dopolnilni pouk
  • Čezoceanske države
  • Evropske šole
  • Poletna šola
  • Povezave

S Stičišča je vzpostavljena tudi povezava na portal Slovenci.si: http://www.slovenci.si/; na tem portalu boste namreč učitelji lahko objavljali prispevke o pouku slovenščine, dejavnostih, prireditvah in drugih dogodkih, ki jih organizirate.