Jelena Cankar Kostić – pedagog, dirigent i teoretičar muzike

Jelena (Helena) Cankar Kostić bila je vrsni pedagog, dirigent, profesor solfeđa i teorije muzike, a od 1972. do 1974. godine i direktorka srednje muzičke škole “Dr Vojislav Vučković” u Nišu. Rođena je u Štipu 1927. godine od oca Alojza Cankara, koji je bio vojni službenik. Idući za službom, porodica Cankar je pre Niša živela u […]