Gustav Kocijan i prve operete u Nišu

Gustav Kocijan je jedan od Slovenaca koji su zaslužni za uvođenje operete, kao muzičko- scenskog dela u niško pozorište, koje se tada zvalo Narodno pozorište Moravske banovine u Nišu. Ovaj muzičar je od 1932. do 1949. godine radio u Narodnom pozorištu kao horovođa, dirigent orkestra, korepetitor i kompozitor scenske muzike. U publikaciji “Slovenci muzičari u […]

Jelena Cankar Kostić – pedagog, dirigent i teoretičar muzike

Jelena (Helena) Cankar Kostić bila je vrsni pedagog, dirigent, profesor solfeđa i teorije muzike, a od 1972. do 1974. godine i direktorka srednje muzičke škole “Dr Vojislav Vučković” u Nišu. Rođena je u Štipu 1927. godine od oca Alojza Cankara, koji je bio vojni službenik. Idući za službom, porodica Cankar je pre Niša živela u […]