Zmajčeki

Sekcija planinara zmajčeki

Sekcija je formirana tokom 2010. leta. Takoj je svoje delovanje ostvarjala v sklopu P.D. “Suva planina” Niš.

10.04.2010. leta se je kolektivno včlanila v P.D. “Suva planina”, a kot sekcija deluje v tem društvu od 07.02.2012. leta.

20.03.2012. leta  vpisana je v statut P.D. “Suva planina” v 52. členu.

Rukovodilac sekcije je Šobar Anton. Članovi sekcije po planu P.D. “Suva planina” obhajajo steze v širši okolici Niša. Udeležujemo se sestanka P.D. “Suva planina”  vsak torek. V trdnavi – dom planinara – ob 18. uri zimi in 19. uri poleti.

Planinarstvo in pohodništvo ima veliko tradicijo v Sloveniji, pa pozivamo člane SKS France Prešeren da se aktivno vključijo v rad sekcije Zmajčeki.

Vsa tekoća obvestila su na oglasmoj deski skupnosti.

Mobilni telefoni :
Šobar Anton             064 509 1963
Gorišek Stanislav     062 832 1417
Kukovec Marijan       064 39 12 212